Кратък фирмен профил

Пловдив Тех парк АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Вълко Шопов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825397012
Капитал (лв.): 26 272 085
 
 
 

Отрасъл: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.03.2020 
Предмет на дейност: Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки; споделено работно пространство, стартъп програми, бизнес инкубатор и акселератор, проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; музей на технологиите; онлайн търговия, онлайн курсове; комплексни автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.
 

21.01.2020

Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (3OO) В БФБ АД е постъпила...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
26.03.2020: Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (3OO) На основание чл. 75, ал. 6 от...
26.03.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
09.03.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.03.2020: Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (3OO) На проведено извънредно ОСА...
05.03.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
05.03.2020: Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (3OO) На основание чл. 75, ал. 2...
31.01.2020: Пловдив Тех парк АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
28.01.2020: Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (3OO) В БФБ АД са постъпили...
21.01.2020: Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (3OO) В БФБ АД е постъпила...
25.11.2019: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 858 пъти
[2016: 1 284, 2015: 178, 2014: 136, 2013: 272, 2012: 662, 2011: 617, ... ]