Кратък фирмен профил

Каучук АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 39, ет. 3, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822105378
Капитал (лв.): 942 091
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2021 
Предмет на дейност: Производство на каучукови изделия; научноизследоватеулска, проектантска и маркетингова дейност; търговия в страната и чужбина;отдаване под наем на обособени части на търговски и производствени обекти, както и на всяка друга дейност, незабранена от закон.
 

05.02.2020

Чистят река Марица от ново замърсяване с нефтопродукти...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
27.05.2022: Каучук АД-София (KAU) Каучук АД-София (KAU) свиква редовно ОСА...
23.08.2021: "Каучук" увеличава печалбата си за полугодието до 807 хил....
06.07.2021: Каучук с 4-ти пореден дивидент, този път 2,12 лв. за...
05.07.2021: Каучук АД-София (KAU) На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на...
05.07.2021: Каучук АД-София (KAU) На проведено редовно ОСА от 30.06.2021 г....
31.05.2021: Каучук АД-София (KAU) Каучук АД-София (KAU) свиква редовно ОСА...
17.08.2020: Каучук АД-София (4KU) На проведено редовно ОСА от 13.08.2020 г....
17.08.2020: Каучук ще изплати 7,14 лева брутен дивидент на акция "Каучук"...
17.08.2020: Каучук АД-София (4KU) На проведено на 13.08.2020 г. ОСА на...
14.07.2020: Каучук АД-София (4KU) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 550 пъти
[2016: 1 615, 2015: 217, 2014: 145, 2013: 290, 2012: 830, 2011: 606, ... ]