Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 28.10.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 

09.03.2020

„Алтерко“ с 60% ръст на консолидираната печалба преди еднократни...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
04.05.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за отлагане публикуването на...
16.04.2020: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София публикува Годишен отчет...
31.03.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за отлагане оповестяването...
20.03.2020: Дъщерно дружество на „Алтерко“ е отложило покупката на недвижим...
19.03.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление във връзка с предварителен...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.03.2020: „Алтерко“ с 60% ръст на консолидираната печалба преди еднократни...
27.02.2020: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД публикува проспекта за...
20.02.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно потвърден от...
07.02.2020: Алтерко планира да купи съседен имот за 500 хил. Евро "Алтерко...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 095 пъти
[2016: 1 993, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]