Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.12.2019  Предстоящо - 24.06.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 

02.04.2020

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 151   стр.    
26.05.2020: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
26.05.2020: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) В БФБ АД са постъпили...
21.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
21.05.2020: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
20.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
19.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
15.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
14.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 756 пъти
[2016: 2 296, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]