Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (EOT) На проведено редовно ОСА от 15.09.2021 г. на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София... още
 БНБ: Има риск за ръст на "лошите кредити" при спад на икономиката Управителният съвет на БНБ взе решение да... още
 Шумен-Табак АД-Шумен (SHTB) Шумен-Табак АД-Шумен (SHTB) свиква редовно ОСА на 17.09.2021 г. от 12.00 ч. в... още
 Евролийз груп АД-София (E8DC) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2021 г. от... още
 БАКР повишава рейтинга на Българо-американска кредитна банка „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР)... още
 Платихме 3,3 млн. лева за пенсиониране Българите са платили над 3,3 милиона лева за първите шест месеца на... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
19.09: Ин Инвест АД - Русе
19.09: Химремонтстрой АД - София
19.09: Хотел Космополитан АД - Русе
20.09: Ватия АД - София
20.09: Гранитоид АД - Батановци
20.09: Бианор Холдинг АД - София
20.09: Билдекс Груп АД - Варна [Ликвидация]
20.09: Булфрахт София АД - София
20.09: Бултраш АД - София
20.09: Вели Лак АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 8 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 31 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София