БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 10.08.2020

 
10.08.2020 - Всички пазари

Оборот: 2 462 524.88 BGN
Търгувани дружества: 34

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4EH [EUBG]Еврохолд България АД - София1 540 2502 002 325.00
GR6 Градус АД - Стара Загора56 11475 866.13
0EA Елана агрокредит АД - София52 00849 043.54
C4P Капман грийн енерджи фонд АД - София40 00050 000.00
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София7 0105 327.60
5T6 [TODOROF]Тодоров АД - София3 500171.50
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София2 4104 277.75
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София2 1951 584.79
A4L Алтерко АД - София1 7236 449.19
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София1 58812 746.88
T57 [TRACE]Трейс груп холд АД - София1 3015 356.22
AO0 БГ Агро АД - Варна1 2901 518.33
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 1006 154.50
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 1001 098.90
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София734734.00
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София6401 123.84
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София6001 831.80
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София5001 062.00
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД - София37177 910.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София313573.73
4KP [KMM]КММ АД - Шумен250400.00
0SP Спиди АД - София21813 119.46
6AR [AROMA]Арома АД - София180126.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София170533.80
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище1694 225.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София15022.20
5MH [MCH]М+С Хидравлик АД - Казанлък110693.00
0EA2 Елана агрокредит АД - София100117 895.90
3JR [SFARM]Софарма АД - София99291.26
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75271.50
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД - София4042.00
4KU [KAU]Каучук АД - София301 266.00
ITFA Ай Ти Еф Груп АД - София1818 437.87
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица845.20