БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.02.2023

 
01.02.2023 - Основен пазар

Оборот: 426 291.28 BGN
Търгувани дружества: 31

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SGH Сирма груп холдинг АД - София36 21125 746.02
SFA Софарма АД - София35 000154 000.00
SFAW Софарма АД - София18 24310 325.54
FPP ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София15 73113 151.12
BRP Параходство Българско речно плаване АД - Русе13 60712 382.37
ZHBG Зърнени храни България АД - София7 4001 169.20
FIB Първа инвестиционна банка АД - София6 20414 641.44
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София6 03848 364.38
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София5 00216 946.78
CHIM Химимпорт АД - София4 0203 199.92
T57 Трейс груп холд АД - София2 97010 989.00
11C Илевън Кепитъл АД - София2 18750 782.14
SFT Софарма трейдинг АД - София1 5008 550.00
EAC Елана агрокредит АД - София1 2441 281.32
EMKA Емка АД - Севлиево7732 920.39
ALCM Алкомет АД - Шумен6505 622.50
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София6326 996.87
BSE Българска фондова борса АД - София5555 019.98
GR6 Градус АД - Стара Загора500745.00
SCOM София комерс - заложни къщи АД - София3501 051.75
TIB Телематик Интерактив България ЕООД - София3405 236.00
A4L Алтерко АД - София3286 920.80
NEOH Неохим АД - Димитровград26110 856.30
FZLS Фазерлес АД - Силистра1202 376.00
SPH Стара планина Холд АД - София100995.60
PET Петрол АД - Ловеч10021.00
HSOF Холдинг Света София АД - София75264.00
SPDY Спиди АД - София303 150.00
HVAR Холдинг Варна АД - Варна281 216.38
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна15418.50
ODES Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна5951.00