БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 07.12.2021

 
07.12.2021 - Основен пазар

Оборот: 32 845 475.64 BGN
Търгувани дружества: 38

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFI Софарма Имоти АДСИЦ - София1 370 8638 255 336.99
SFA Софарма АД - София107 033469 553.77
BSE Българска фондова борса АД - София80 509684 326.50
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София74 904836 752.58
GR6 Градус АД - Стара Загора64 01083 213.00
IHB Индустриален холдинг България АД - София63 155131 362.40
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна50 244674 073.50
FIB Първа инвестиционна банка АД - София25 00040 000.00
EUBG Еврохолд България АД - София23 77350 826.67
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София21 5766 299 911.51
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък20 260176 302.52
SFT Софарма трейдинг АД - София15 80974 365.54
A4L Алтерко АД - София12 157294 406.07
4PRA Премиер фонд АДСИЦ - Варна10 8409 981 081.76
ZHBG Зърнени храни България АД - София8 4851 196.39
CHIM Химимпорт АД - София6 9005 871.90
16TA Адара АД - София5 3604 638 978.16
GLDX Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София5 16010 252.92
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София2 7948 069.07
CCB Централна кооперативна банка АД - София2 2602 300.68
11C Илевън Кепитъл АД - София2 21948 491.81
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 1504 422.55
SGH Сирма груп холдинг АД - София1 576715.50
235H 235 Холдингс АД - София1 05040 950.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София76711 878.53
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София500507.00
MONB Монбат АД - София5002 903.00
T57 Трейс груп холд АД - София4261 576.20
TOPL Топливо АД - София220397.32
EMKA Емка АД - Севлиево200712.00
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол2001 320.00
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София1502 175.00
ALCM Алкомет АД - Шумен100833.30
ALB Албена АД - Оброчище993 073.95
NEOH Неохим АД - Димитровград20472.00
RSSA Недвижими имоти София АДСИЦ - София106 571.15
FZLS Фазерлес АД - Силистра9176.40
SPDY Спиди АД - София1118.00