БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.01.2018

 
22.01.2018 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 3 748.90 BGN
Търгувани дружества: 7