БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 07.12.2021

 
07.12.2021 - beam пазар

Оборот: 40 775.30 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
IMP ИмПулс I17 00023 579.00
SIN Син Карс Индъстри АД - София4 6005 198.00
SO Смарт органик АД - София63611 870.30
BDT Биодит АД - София80128.00