БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.02.2023

 
01.02.2023 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 18 443.75 BGN
Търгувани дружества: 6