БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.10.2021

 
21.10.2021 - Алтернативен пазар BaSE

Оборот: 1 014 543.92 BGN
Търгувани дружества: 7