БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.09.2018

 
18.09.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 117 306.84 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София21 55946 050.02
3JR [SFARM]Софарма АД - София12 15050 240.25
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София9 22915 873.88
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София1 0734 272.69
SKK Сирма груп холдинг АД - София1 000870.00