БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 07.12.2021

 
07.12.2021 - Сегмент акции Premium

Оборот: 521 344.86 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFA Софарма АД - София107 033469 553.77
FIB Първа инвестиционна банка АД - София25 00040 000.00
CHIM Химимпорт АД - София6 9005 871.90
CCB Централна кооперативна банка АД - София2 2602 300.68
SGH Сирма груп холдинг АД - София1 576715.50
MONB Монбат АД - София5002 903.00