БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 07.12.2021

 
07.12.2021 - Сегмент акции Standard

Оборот: 9 418 911.19 BGN
Търгувани дружества: 24

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BSE Българска фондова борса АД - София80 509684 326.50
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София74 904836 752.58
GR6 Градус АД - Стара Загора64 01083 213.00
IHB Индустриален холдинг България АД - София63 155131 362.40
AGH Агрия груп холдинг АД - Варна50 244674 073.50
EUBG Еврохолд България АД - София23 77350 826.67
CEZD ЧЕЗ Разпределение България АД - София21 5766 299 911.51
MSH М+С Хидравлик АД - Казанлък20 260176 302.52
SFT Софарма трейдинг АД - София15 80974 365.54
A4L Алтерко АД - София12 157294 406.07
ZHBG Зърнени храни България АД - София8 4851 196.39
11C Илевън Кепитъл АД - София2 21948 491.81
235H 235 Холдингс АД - София1 05040 950.00
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София76711 878.53
T57 Трейс груп холд АД - София4261 576.20
TOPL Топливо АД - София220397.32
HES Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол2001 320.00
EMKA Емка АД - Севлиево200712.00
THQM Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София1502 175.00
ALCM Алкомет АД - Шумен100833.30
ALB Албена АД - Оброчище993 073.95
NEOH Неохим АД - Димитровград20472.00
FZLS Фазерлес АД - Силистра9176.40
SPDY Спиди АД - София1118.00