БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.02.2023

 
01.02.2023 - Сегмент акции Standard

Оборот: 175 921.20 BGN
Търгувани дружества: 21

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BRP Параходство Българско речно плаване АД - Русе13 60712 382.37
ZHBG Зърнени храни България АД - София7 4001 169.20
DUH Доверие - Обединен холдинг АД - София6 03848 364.38
T57 Трейс груп холд АД - София2 97010 989.00
11C Илевън Кепитъл АД - София2 18750 782.14
SFT Софарма трейдинг АД - София1 5008 550.00
EAC Елана агрокредит АД - София1 2441 281.32
EMKA Емка АД - Севлиево7732 920.39
ALCM Алкомет АД - Шумен6505 622.50
TBS Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София6326 996.87
GR6 Градус АД - Стара Загора500745.00
SCOM София комерс - заложни къщи АД - София3501 051.75
TIB Телематик Интерактив България ЕООД - София3405 236.00
NEOH Неохим АД - Димитровград26110 856.30
FZLS Фазерлес АД - Силистра1202 376.00
SPH Стара планина Холд АД - София100995.60
PET Петрол АД - Ловеч10021.00
HSOF Холдинг Света София АД - София75264.00
SPDY Спиди АД - София303 150.00
HVAR Холдинг Варна АД - Варна281 216.38
ODES Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна5951.00