БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.04.2019

 
23.04.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 59 449.35 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София17 16232 384.69
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 0785 765.09
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София2 82218 402.26
6F3 [FPP]ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София1 085542.50
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив3502 354.80