БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2020

 
21.09.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 19 674.62 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София6 31710 530.44
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София4 9308 509.18
RPR [RPR]Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София100635.00