БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 04.06.2020

 
04.06.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 69 688.39 BGN
Търгувани дружества: 4