БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.07.2020

 
09.07.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 58 465.96 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София22 33240 867.56
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София2 48613 690.40
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София1 8003 258.00
5CQ [CAPM]Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София10650.00