БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 22.10.2019

 
22.10.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 19 425.85 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София4 4008 967.20
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 3508 640.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София5721 101.10
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив127717.55