БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.10.2021

 
21.10.2021 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 144 405.60 BGN
Търгувани дружества: 10