БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.12.2019

 
09.12.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 75 982.15 BGN
Търгувани дружества: 6