БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 15.02.2019

 
15.02.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 16 754.65 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 5924 935.17
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив1 3509 759.15
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София6361 247.83
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София125812.50