БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 24.11.2020

 
24.11.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 10 842.19 BGN
Търгувани дружества: 4