БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.11.2018

 
19.11.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 120 909.58 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София51 20297 283.80
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София12 12223 625.78