БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.09.2018

 
18.09.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 153 046.08 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив32 195137 150.70
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София7 39515 115.38
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София400780.00