БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.02.2020

 
26.02.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 229 773.60 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив25 592197 749.38
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София10 28518 636.42
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 6005 467.80
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 2007 920.00