БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.04.2021

 
13.04.2021 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 379 901.18 BGN
Търгувани дружества: 6