БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.02.2023

 
01.02.2023 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 30 097.89 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
FPP ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София15 73113 151.12
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ - София5 00216 946.78