БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 08.04.2020

 
08.04.2020 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 429 404.17 BGN
Търгувани дружества: 5