БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.07.2019

 
19.07.2019 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 32 446.10 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София9 98419 987.97
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София2 0443 908.13
BPY Браво пропърти фонд АДСИЦ - София2 0002 100.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София1 0006 450.00