БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.01.2018

 
22.01.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 4 605.30 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BGX Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София3 0003 840.00
CZX БТФ Expat Czech PX UCITS ETF ФОНД - София600613.20
PLX БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF ФОНД - София150152.10