БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.07.2019

 
16.07.2019 - Сегмент за борсово търгувани продукти
Няма сделки на избрания пазарен сегмент