БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.02.2023

 
01.02.2023 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 10 325.54 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFAW Софарма АД - София18 24310 325.54