БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2020

 
21.09.2020 - Сегмент за облигации

Оборот: 1 032.02 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5L3A Черноморски холдинг АД - София11 032.02