БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.02.2020

 
26.02.2020 - Сегмент за облигации

Оборот: 60 248.61 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
2SLA Специализирани логистични системи АД - София2638 773.28
5MBA Монбат АД - София1121 475.33