БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.07.2020

 
09.07.2020 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент