БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.04.2021

 
21.04.2021 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент