БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.11.2018

 
19.11.2018 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент