БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 08.04.2020

 
08.04.2020 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент