БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.02.2023

 
01.02.2023 - Сегмент за облигации
Няма сделки на избрания пазарен сегмент