БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.01.2020

 
20.01.2020 - Сегмент за облигации

Оборот: 8 051.99 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4CFB Централна кооперативна банка АД - София48 051.99