БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.07.2019

 
16.07.2019 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 48.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ERQ [EXPAT]СЛС Имоти АДСИЦ - София1048.00