БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.01.2018

 
22.01.2018 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 337.50 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5CG [CEEP]СИИ Имоти АДСИЦ - София250337.50