БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 26.02.2020

 
26.02.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 510.00 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
4IC [ICPD]Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София2 500510.00