БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.10.2021

 
21.10.2021 - BaSE - АДСИЦ
Няма сделки на избрания пазарен сегмент