БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2020

 
21.09.2020 - BaSE - АДСИЦ

Оборот: 312.65 BGN
Търгувани дружества: 4