БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.01.2022

 
13.01.2022 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент