БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.09.2020

 
21.09.2020 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент