БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 04.06.2020

 
04.06.2020 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент