БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.01.2020

 
20.01.2020 - Сегмент за права
Няма сделки на избрания пазарен сегмент