Регулирана информацияФинансови отчети 
На 16.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2017Финансови отчети 
На 17.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Финансов отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - СамоковФинансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Финансов отчет 1-во тримесечие 2017гФинансови отчети 
На 23.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Финансов отчет на МБАЛ-Самоков ЕООД - Самоков към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Доклад на МБАЛ-Самоков ЕООД - Самоков за деветмесечието на 2016 г.Финансови отчети 
На 8.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Анализ на отчета на МБАЛ-Самоков ЕООД - Самоков за първо шестмесечие на 2016 г.