Кратък фирмен профил

Обреди ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Акад.Андрей Сахаров No 1
тел.: 052/639382,500785,500783,50078, 639381
факс: 052/639383
e-mail: obredi_eood@abv.bg
WEB-site: http://www.obredivarna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813106564
ИН по ДДС: BG813106564
Фирмено дело: 1244/93
Брой служители: 122 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 297 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 058 (2018)
ДМА (хил. лв.): 3 059 (2016)
Капитал (лв.): 1 572 900
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2020 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2020 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведомления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация съгл. Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”

24.04.2003

Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска фирма "Пазари" ЕООД м.г. в сравнение с 2001 г., съобщи управителят на дружеството Милко Тодоров. Общинската фирма приключва годината с 514 000 лв. положителен финансов резултат, което с 389 000 лв. повече спрямо предходната година. За първи път от няколко години насам Дворецът на културата и спорта излиза на печалба. Дружеството има 8000 лв. положителен финансов резултат и 85 000 лв. заделени в банкови сметки. Печалбата се дължи на увеличените с 31 % нетни приходи от продажби. През 2001 г. Спортната зала е натрупала 350 000 лв. загуби. Положителен финансов резултат отчитат и в "Обреди". Печалбата за 2002 г. е 80 000 лв., но тя е с 27 000 лв. по-малко от предходната година заради по-малкото сватби и погребения във Варна. Освен това радостните ритуали са губещи, каза управителят на дружеството Любчо Любчев. "Жилфонд" пък отчита 27 000 лв. загуби заради ограничени приходи от дейността. Годишните счетоводни отчети на тези общински дружества бяха приети от комисията, а техните управители освободени от отговорност.

Пазари ЕАД - Варна Обреди ЕООД - Варна Дворец на културата и спорта ЕАД - Варна Жилфонд ЕООД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.06.2014: Близо половин милион лева печалба е реализирало за миналата...
20.04.2012: Общинската фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД е със загуба от...
29.07.2010: Общинският парламент във Варна съкрати броя на Съветите на...
12.02.2009: Варненската туристическа камара започва разработването на нови...
09.02.2009: Немска фирма проявява интерес да строи крематориям във Варна,...
05.03.2007: Нова колумбарийна стена бе изградена в старите варненски гробища...
08.05.2006: Общинската фирма "Пазари"(Варна) отчетe 706 000 лв. чиста...
11.11.2005: "Обреди" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с...
02.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
24.04.2003: Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 494 пъти
[2016: 2 664, 2015: 40, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 128, 2011: 160, ... ]