Кратък фирмен профил

Обреди ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Акад.Андрей Сахаров No 1
тел.: 052/639382,500785,500783,50078, 639381
факс: 052/639383
e-mail: obredi_eood@abv.bg
WEB-site: http://www.obredivarna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813106564
ИН по ДДС: BG813106564
Фирмено дело: 1244/93
Брой служители: 122 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 297 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 058 (2018)
ДМА (хил. лв.): 3 059 (2016)
Капитал (лв.): 1 572 900
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 22.05.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2019 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2019 г.
 Справки-уведмления по образец
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4б

09.02.2009

Немска фирма проявява интерес да строи крематориям във Варна, който да обслужва цяла Североизточна Българя, съобщи за „ДНЕС+” шефът на общинската фирма „Обреди” Любчо Любчев. Той посочи, че фирмата вече е внесла предложение за изграждането му в общинската администрация. За да стане факт обаче е необходимо решение на Общинския съвет. Изграждането на крематориум може да стане за 14 - 16 месеца. Преди това общината трябва да определи терeна и да се направят необходимите геоложки проучвания.

Обреди ЕООД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.06.2014: Близо половин милион лева печалба е реализирало за миналата...
20.04.2012: Общинската фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД е със загуба от...
29.07.2010: Общинският парламент във Варна съкрати броя на Съветите на...
12.02.2009: Варненската туристическа камара започва разработването на нови...
09.02.2009: Немска фирма проявява интерес да строи крематориям във Варна,...
05.03.2007: Нова колумбарийна стена бе изградена в старите варненски гробища...
08.05.2006: Общинската фирма "Пазари"(Варна) отчетe 706 000 лв. чиста...
11.11.2005: "Обреди" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с...
02.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
24.04.2003: Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 341 пъти
[2016: 2 511, 2015: 40, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 128, 2011: 160, ... ]