Кратък фирмен профил

Система за агропазарна информация ЕООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Медникарска 1 А
тел.: 02/936 75 99, 0878304294, 0885066770, 0878382325
факс: 02/936 66 23
e-mail: office@sapi.bg
WEB-site: http://www.sapi.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831532532
ИН по ДДС: BG831532532
Фирмено дело: 11589/94
Брой служители: 42 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 159 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 970 (2019)
ДМА (хил. лв.): 561 (2019)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Предмет на дейност: Събиране, обработка и разпространение на агропазарна и ветеринарно-лекарствена информация, маркетингови услуги, консултации и други дейности, свързани с обслужването на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

30.10.2014

През тази година зърнопроизводителите са прибрали в хазната 4,870 млн. тона пшеница. Това става ясно от анализ на Министерството на земеделието и храните. Площите, засети с жито, са общо 11 545 хил. дка, а средният добив на пшеница за страната е 422 кг от декар. Цените на пшеницата в страната през следващите месеци ще останат сравнително ниски под натиска на очертаващото се рекордно високо предлагане в световен мащаб, става ясно още от анализа на аграрното министерство. По данни на САПИ пазарната 2014/15 година стартира при средна изкупна цена на хлебната пшеница от 296 лв./тон през юли, която е с около 12% по-ниска на месечна база. През август се отчита допълнително леко понижение на цените. Средната изкупна цена на хлебната пшеница за първите три месеца на настоящата маркетингова година е 290 лв./тон.

Министерство на земеделието и храните - София Система за агропазарна информация ЕООД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.02.2015: Пускат 14 дружества за приватизация 14 дружества с държавно...
30.10.2014: През тази година зърнопроизводителите са прибрали в хазната...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
25.09.2014: Държавата продава агростатистиката Държавата продава всичките...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви...
16.09.2014: Държавата подготвя няколко компании за приватизация Агенцията...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.08.2004: С 8 ст. е паднала средната цена на белия хляб през първите две...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 497 пъти
[2016: 3 170, 2015: 42, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 166, 2011: 14, ... ]