Кратък фирмен профил

Система за агропазарна информация ЕООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Медникарска 1 А
тел.: 02/936 75 99, 0878304294, 0885066770, 0878382325
факс: 02/936 66 23
e-mail: office@sapi.bg
WEB-site: http://www.sapi.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831532532
ИН по ДДС: BG831532532
Фирмено дело: 11589/94
Брой служители: 42 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 159 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 970 (2019)
ДМА (хил. лв.): 561 (2019)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Предмет на дейност: Събиране, обработка и разпространение на агропазарна и ветеринарно-лекарствена информация, маркетингови услуги, консултации и други дейности, свързани с обслужването на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

10.02.2015

Пускат 14 дружества за приватизация 14 дружества с държавно участие се очаква да бъдат пуснати за приватизация през 2015 г. Планът за работа на Агенцията за приватизация през тази година ще бъде обсъден на следващото заседание на Надзорния съвет на ведомството. Шест дружества влизат в списъка на приоритетните проекти, по които АПСК ще работи за осъществяване на приватизационни продажби през 2015 г. Това са "АДИС", "Аудиовидео Орфей", "Българска фондова борса", "БДЖ-Товарни превози", "Международен панаир - Пловдив" и "Овча купел". Други приватизационни проекти, по които АПСК ще работи през 2015 г., са "НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък (100% държавно участие); "Булгарплодекспорт" ООД, гр. София (99% държавно участие); ВМТ "Орбита" АД, гр. София (98,63%); "Военно издателство" ЕООД, гр. София (100%); "Свободна безмитна зона-Бургас" АД, гр. Бургас (19,45% държавно участие); "Русалка" ЕООД, гр. Варна (100%); "Система за агропазарна информация" ЕООД, гр. София (100%); "Сортови семена Елит" ЕАД (100%). В Агенцията за приватизация вече има писма от министъра на финансите Владислав Горанов и от министъра на транспорта Ивайло Московски, които дават своето съгласие за стартиране на приватизационната процедура, съответно на "Българска фондова борса" и на "БДЖ-Товарни превози". В "АДИС" са съсредоточени много дипломатически имоти. Затова в този случай е въпрос на целесъобразност какъв подход ще се избере при раздържавяването - дали да се продава цялото дружество или обособени части от него. Друго атрактивно дружество от програмата за приватизация е "Овча купел" ЕООД. По отношение на "Международен панаир - Пловдив" АД вече има принципното съгласие на министъра на икономиката Божидар Лукарски да стартира и тази продажба на държавния дял в дружеството, който възлиза на малко над 49%. Преди това обаче трябва да бъде изготвен правен анализ и приватизационна оценка на миноритарния пакет и съответно да се определи неговата цена.

Ваканционно селище Русалка АД - София Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - София Агенция Дипломатически имоти в страната ЕООД - София ВМТ Орбита АД - София [Ликвидация] Булгарплодекспорт ООД - София Аудиовидео "Орфей" ЕАД - София Българска фондова борса АД - София БДЖ-Товарни превози ЕООД - София Овча купел ЕООД - София [Ликвидация] НИТИ ЕАД - Казанлък Международен панаир Пловдив АД - Пловдив Свободна безмитна зона-Бургас АД - Бургас Система за агропазарна информация ЕООД - София Сортови семена Елит ЕАД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.02.2015: Пускат 14 дружества за приватизация 14 дружества с държавно...
30.10.2014: През тази година зърнопроизводителите са прибрали в хазната...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
25.09.2014: Държавата продава агростатистиката Държавата продава всичките...
25.09.2014: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви...
16.09.2014: Държавата подготвя няколко компании за приватизация Агенцията...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.08.2004: С 8 ст. е паднала средната цена на белия хляб през първите две...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 799 пъти
[2016: 3 472, 2015: 42, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 166, 2011: 14, ... ]