Кратък фирмен профил

Оранжерии Гимел АД - София


Контакти

София, 1839
ж.к. Враждебна, ул. 2-ра 26 А
тел.: 02/9631708,8654250,8657059,9632088
факс: 02/9630873,9632088
e-mail: office@gimel.bg
WEB-site: http://www.gimel.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175479761
ИН по ДДС: BG175479761
Фирмено дело: 5640/95
Брой служители: 383 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 93 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 24 541 (2019)
ДМА (хил. лв.): 38 464 (2019)
Капитал (лв.): 13 200 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Общи събрания: Последно - 25.09.2020 
Предмет на дейност: Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел АД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

16.06.2017

БДЖ не ще Васил Божков за съдружник Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол все още няма план за работа през 2017-а, макар че годината е вече преполовена. Вярно, че имаше извънредни избори, след които изпълнителният й директор - Емил Караниколов, се премести в креслото на министъра на икономиката. А с един от първите си актове в новия си мандат правителството на ГЕРБ обяви, че приватизацията се спира. При встъпването си в длъжност Караниколов обяви, че по искане на премиера Бойко Борисов Министерството на икономиката е приготвило промените за спиране на приватизация на акции и дялове, собственост на българската държава. Обособени части могат да бъдат продавани по предложение на Министерския съвет след решение на Народното събрание, обобщи той възможността да бъдат раздържавявани дружества или обособени техни части. Фокусът ще бъде върху ефективно и прозрачно управление на държавната собственост и публично-частното портньорство, обеща министър Караниколов. Проектозаконът отлежава на страницата на Министерството на икономиката и очаква да бъде публично обсъден, преди да влезе в Народното събрание за гласуване по него. Новият икономически министър заяви, че раздържавяването вече е изиграло своята роля и каквото е продадено - продадено, останалото вече ще бъде управлявано... Но, покрай забраната за продажба на акции от държавни предприятия, стана ясно, че АП все пак ще продължи да продава имоти... А този факт е основание да се изготви план какво ще се продава. Така или иначе АП я има заедно с бюджета и със служителите й и трябва да знаем какво ще върши, след като никой не каза, че тя ще бъде закрита или слята с друга държавна структура. Още повече, че приходите от приватизация подкрепят и Сребърния фонд, от който се изплащат пенсиите у нас. Вярно, че управляващите направиха един финт, като създадоха "Държавна консолидационна компания" (ДКК), в която вкараха част от дружествата, предвидени за приватизация, и приходите от продажбата им влизаха в тази държавна фирма. А чрез изплащаните от ДКК дивиденти тези пари влизаха в държавния бюджет. Сега, с промяната в Закона за приватизацията, това поточе също пресъхва. Но инвеститорите бяха изненадани - вместо да оповести ясен план за действие, новият изпълнителен директор на Агенцията за приватизация насрочи 40-ти пореден централизиран публичен търг (ЦПТ). Трябва да кажем, че в него няма кой знае какви изненади - в списъка са познати имена със старите си проблеми (влошаващи се финансови резултати, слаб интерес и неясно бъдеще). Мястото на действие отново е "БФБ-София", а този път се предлагат за продажба пакети от акции на държавата в капитала на 11 дружества. Агенцията упорства и за пореден път включва в списъка все едни и същи фирми. Осем от тях са предлагани и на последния търг през октомври 2016-а. Но сега цените отново са понижени. В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба 35% от капитала на "БДЖ - Трансимпекс" АД, собственост на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД, 34.83% от капитала на текстилната фабрика "Галатекс" АД, Варна, 0.057% от капитала на "Оранжерии Гимел" АД и други. Според предварителните изчисления агенцията очаква да получи поне 2 289 640 лв. от сделките с тези дялове. Подготовката на този търг не предизвика оживление на "БФБ-София", на пазара на компенсаторни инструменти (непарични платежни средства) също остана тихо. В момента поименните компенсационни бонове вървят средно по 0.553 лв. за брой, а жилищните компенсаторни записи - по 0.283 лв. за дял. За седем от дружествата от търга ще може да се плаща с такива непарични платежни средства. В шест от дружествата в списъка за 40-ия ЦПТ държавата държи под 1% капитала им, а в други пет контролира по-голям дял. За пореден път държавата се опитва да излезе от съдружието "БДЖ - Трансимпекс". И да вкара някакви пари в държавния жп холдинг. Агенцията за приватизация продава 1 846 667 обикновени налични поименни акции с право на глас от капитала на дружеството. Участието на държавния холдинг в капитала е чрез апортна вноска от цехове за ремонт, машини и оборудване. Минималната цена за една акция е свалена до 1 лв. (колкото е и номиналът им) или срещу 1 846 667 лв. всички те могат да сменят собственика си. На 37-ия ЦПТ дружеството се продаваше при минимална цена на целия пакет от 3.324 млн. лв., но никой тогава не го пожела. Основната дейност на "БДЖ - Трансимпекс" е ремонт на вагони, локомотиви и други железопътни машини. Фирмата притежава имот от 50 декара в северната част на София, близо до Централната гара, на който се намират цеховете за ремонт на компанията. Капиталът й е 5 276 191 лева. Мажоритарният дял държи "Адлер БГ" АД - свързано с Васил Божков. Партньорството между БДЖ и фирмата на Божков бе създадено с цел ремонт на вагони още от януари 2013 г., но не върви още от създаването си. А охлаждането на отношенията между властта и бизнесмена замрази проекта. И сега железниците търсят начин да излязат от съдружието.

Галатекс АД - Варна Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - София БДЖ Трансимпекс АД - София Оранжерии Гимел АД - София Холдинг Български държавни железници ЕАД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
16.06.2017: БДЖ не ще Васил Божков за съдружник Агенцията за приватизация и...
16.08.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.05.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
15.12.2009: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
27.05.2009: 19,4% от капитала на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД се...
08.05.2009: Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
11.02.2009: Агенцията за приватизация пуска за продажба през фондовата борса...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 722 пъти
[2016: 4 210, 2015: 180, 2014: 129, 2013: 259, 2012: 567, 2011: 678, ... ]